Reise med servicehund på tog

Reise med servicehund på tog

Mennesker med servicehund opplever dessverre ofte å bli bedt om å betale barnebillett for å ha med seg sin servicehund når de reiser med tog i Norge.

Noen konduktører mener at man skal betale for alle hunder som reiser med tog i Norge, uavhengig av om de er tjenestehunder eller ikke. Dette er nok dessverre ofte forbundet med uvitenhet om hva en servicehund er fra konduktørenes side.

Servicehund går gratis på offentlige transportmidler

Det medfører nemlig ikke riktighet at man skal betale for hunden så lenge den har en offentlig godkjent vest på seg. En servicehund er en tjenestehund for mennesker med en eller annen nedsatt funksjonsnedsettelse og skal derfor gå gratis på alle offentlige transportmidler i Norge. Offentlige godtkjente servicehunder er likestilt med førerhunder.

Reise med servicehund kan være frustrerende

Det oppleves veldig frustrerende at ansatte ikke er kjent med lovverket enda, til tross for at servicehund har vært et offentlig godkjent hjelpemiddel siden 2018. Når man får beskjed om at man må betale for hunden er det vanskelig og ubehagelig å stå imot den ansatte, selv om man vet at dette ikke stemmer og mange betaler derfor barnebillett for sin tjenestehund. Man forventer jo at de ansatte kan reglene rundt dette med billettsalg.

ID-kort utlevert fra NAV

Hvis du opplever å bli bedt om å betale for servicehunden på tog, buss eller fly så kan du vise iD-kortet utlevert fra nav etter at du ble godkjent hundefører til din servicehund. Dette er et identifiseringskort som refererer til lovverket rundt servicehund.

Hyggelige konduktører

Det å reise og være en del av samfunnet er viktig for alle mennesker. Mange ganger møter man også veldig hyggelige konduktører som vet hva en tjenestehund er. Det gjør reisen så mye mer hyggelig fra start av. Det å være flere Servicehund-ekvipasjer på tur sammen skjer av og til. Støtten man gir hverandre, det å stå flere sammen og «hevde sin rett» er fordeler man har når man er på tur i lag.

Reise med servicehund
Servicehundforbundet-togtur

Linker om reise og tjenestehunder:

Følg oss og del på Facebook:
fb-share-icon
Comments are closed.