Bli Støttemedlem

Bli Støttemedlem

Servicehundforbundet trenger din støtte!

Servicehundforbundet arbeider for servicehund brukernes interesser i Norge. Vi er en liten organisasjon, ledet og drevet på frivillig basis av servicehund brukerne selv. Våre tillitsvalgte utfører alt arbeid for organisasjonen gratis. Servicehundforbundet har ingen ansatte.

Selv om vi holder kostnadene våre nede på et absolutt minimum, koster det penger å drive interessepolitisk arbeid også, samt årlig Servicehund Teambuilding treff, hvor vi trener våre hunder, med proffe hundetrenere. Dette er utgifter vi trenger å få dekket.

Pr. i dag har vi ingen faste inntekter annet enn medlemskontingent. Vi er dermed avhengig av økonomisk støtte fra privatpersoner og virksomheter for å kunne utføre arbeidet vårt, til beste for landets servicehundbrukere.

Som støttemedlem vil du få en dypere innsikt i hva vi jobber med.

Ønsker du å støtte oss med et årlig Støtte Medlemskap på kr 150?